Rozhodovačka – 8. třída (8. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí   
Rovinné útvary
Kruh a kružnice   
Vzájemná poloha dvou kružnic
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obsah kruhu (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Délka a obvod
Obvod rovnoběžníku   
Obvod lichoběžníku   
Obvod kruhu, délka kružnice   
Obvod: mix   
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník
Obsah
Obsah rovnoběžníku   
Obsah lichoběžníku   
Obsah kruhu   
Obsah kruhové výseče   
Obsah: mix   
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles   
Povrch válce   
Objem
Objem hranolu   
Objem hranatých těles   
Objem válce   
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Úhly a kružnice   
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny   
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Určení zobrazení v rovině

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence