Krok po kroku – 6. třída (6. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělitelnost
Největší společný dělitel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit vysvětlení tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty se zlomky
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Úhly
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově  
Zobrazit vysvětlení tématu

Elementární algebra

Úměrnosti
Přímá a nepřímá úměrnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: výpočty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: měřítko mapy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice se zlomky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úlohy s rovnicemi
Zápis zadání pomocí rovnice
Myslím si číslo  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky
Jednotky délky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky hmotnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence