Krok po kroku – 6. třída (6. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Vybrána třída: 6. třída (široký výběr)

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky
Násobení a dělení zlomků   
Výpočty se zlomky
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se zlomky   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Poměry: měřítko mapy   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo   
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky objemu   

Ukázky

Přímá a nepřímá úměrnost

Na balíčku 750 gramů těstovin fusilli je napsáno, že vystačí na 6 porcí. Kolik gramů fusilli by měl odvážit italský šéfkuchař maestro Davido, chce-li připravit pouze 5 porcí?Která z následujících závislostí platí?Když budeme mít dvojnásobné množství těstovin, uvaříme poloviční počet porcí.Když budeme mít dvojnásobné množství těstovin, uvaříme dvojnásobný počet porcí.Jaká úměra je tedy mezi množstvím těstovin a počtem porcí?nepřímá úměrapřímá úměraCo bude nejužitečnější zjistit?Kolik porcí dokážeme udělat z 1 gramu těstovin.Kolik gramů těstovin potřebujeme na 1 porci.Kolik?
A kolik gramů těstovin potřebujeme na 5 porcí?
Jak bude znít odpověď?Maestro Davido by měl na 5 porcí odvážit gramů těstovin fusilli.Maestro Davido by měl na 5 porcí odvážit 625 gramů těstovin fusilli.

Pořadí operací, závorky

Vypočítejte Násobení má vyšší prioritu.
Nakonec sčítáme a odčítáme.

Jednotky času

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Děti nejdříve půl hodiny psaly, pak 11 minut četly a 180 sekund zpívaly písničku. Za kolik minut zazvoní konec hodiny?Jaký je vhodný první krok?Všechny časy převedeme na minuty.Všechny časy sečteme.Ano, převedeme na minuty. Děti psaly půl hodiny a to je40 minut30 minutPísničku zpívaly 180 sekund a to jsou3 minuty4 minutyJak vypočítáme, za kolik minut bude zvonit?Za jak dlouho zazvoní konec hodiny?Konec hodiny zazvoní za 1 minutu.Konec hodiny zazvoní za 11 minut.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence