Rozhodovačka – 5. třída (5. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 5. třída (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Čísla do 1 000 slovně
Velká čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou   
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Zápis číselných výrazů
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Dělitelnost
Sudé, liché   
Podmínky dělitelnosti   
Dělitelnost: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Desetinná čísla na číselné ose   
Finanční gramotnost
Odhad ceny běžných věcí
Převody měn

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Smíšená čísla   
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů
Otočení a překlopení v rovině
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Obvod: trojúhelník
Obdélník, čtverec
Obvod: obdélník, čtverec
Obsah: obdélník, čtverec
Obsah na mřížce: obdélník, čtverec
Prostorové útvary
Krychle, kvádr
Povrch: krychle, kvádr
Obsah, obvod   
Obvod: pravidelné mnohoúhelníky
Obvod: trojúhelník
Obvod: obdélník, čtverec
Obsah: obdélník, čtverec
Obsah na mřížce: obdélník, čtverec
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Povrch: krychle, kvádr
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   

Elementární algebra

Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: ze života
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix
Jednotky: zkratky a předpony
Výběr správné jednotky
Jednotky času   

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika

Ukázky

Převody jednotek délky

42 km

42 000 m42 000 dm

Písemné násobení pod sebou

Který výpočet je správně?

Velká čísla slovně

dva tisíce

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence