5

Rozhodovačka – 5. třída

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Prvočísla   
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Porovnávání zlomků   
Zlomky: mix
Procenta
Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Porovnávání desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů
Otočení a překlopení v rovině
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledném objektu
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Obsah, obvod: mix
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   

Funkce

Grafy funkcí
Souřadnice bodů   

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: ze života
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix
Jednotky: zkratky a předpony
Výběr správné jednotky

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
Tabulky: základní porozumění  Nový obsah
Sloupcové grafy
Koláčové grafy
Spojnicové grafy
Bodové grafy
Grafy a tabulky: mix

Ukázky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence