Psaná odpověď – 9. třída (9. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix
Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod kruhu, délka kružnice   
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch jehlanu   
Povrch kužele   
Povrch koule   
Povrch kulatých těles   
Objem
Objem jehlanu   
Objem hranatých těles   
Objem kužele   
Objem koule   
Objem kulatých těles   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly: mix
Analytická geometrie
Úsečky
Střed úsečky v rovině

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Vyjádření neznámé z rovnice   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence