Psaná odpověď – 9. třída (9. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit souhrn tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty s desetinnými čísly
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: mix
Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch jehlanu  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch kužele  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch koule  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem
Objem jehlanu  
Zobrazit souhrn tématu
Objem hranatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem kužele  
Zobrazit souhrn tématu
Objem koule  
Zobrazit souhrn tématu
Objem kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly: mix
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice se závorkami  
Zobrazit souhrn tématu
Pokročilé rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých  
Zobrazit souhrn tématu
Dosazovací metoda řešení
Úlohy s rovnicemi
Vyjádření neznámé z rovnice  
Zobrazit souhrn tématu

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit souhrn tématu

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti aritmetického průměru
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence