Krok po kroku – 6. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Dělitelnost
Největší společný dělitel  Nový obsah   
Nejmenší společný násobek  Nový obsah   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah
Měřítko mapy  Nový obsah
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence