Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů se zlomky   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Dělení mnohočlenu mnohočlenem
Dělení mnohočlenu jednočlenem
Rovnice
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Úlohy s rovnicemi
Úlohy o směsích   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Vyjádření neznámé z rovnice   


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Elementární algebra
Úlohy s rovnicemi
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo   
Společná práce   
Úlohy s rovnicemi: mix
Obecné slovní úlohy s rovnicemi


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence