Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 4 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 2
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 17 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 5
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 2
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 5 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 7 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 16 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 53 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 51
Geometrie: Úhly 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 2 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 5 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 10
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 41
Elementární algebra: Rovnice 1 / 47
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 13
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 6
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 25 0 / 8
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 14 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 12 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 6
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 1
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 9
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 2
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 1 0 / 36

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
11/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Počítání s procenty

Přibližné počítání s procenty

Rozhodovačka: střední

Procenta: mix

Procenta: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy: dvojice úhlů

Rozhodovačka: střední

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

Rozhodovačka: lehké

Pojmy související s kružnicí

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Obsah (na mřížce)

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Rozhodovačka: lehké

Obvod rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obvod lichoběžníku

Obvod lichoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka: lehké

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď: střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Psaná odpověď: těžké

Délka oblouku

Délka oblouku

Psaná odpověď: střední

Délka oblouku

Psaná odpověď: těžké

Délka oblouku

Rozhodovačka: střední

Délka oblouku

Rozhodovačka: těžké

Obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka: střední

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah trojúhelníku

Psaná odpověď: střední

Obsah rovnoběžníku

Obsah rovnoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah lichoběžníku

Obsah lichoběžníku

Psaná odpověď: střední

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka: střední

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka: těžké

Obsah kruhu

Obsah kruhu

Přesouvání: střední

Obsah kruhu

Přesouvání: těžké

Obsah kruhu

Psaná odpověď: střední

Obsah kruhu

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhové výseče

Obsah kruhové výseče

Psaná odpověď: střední

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka: střední

Obsah kruhové výseče

Psaná odpověď: těžké

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: střední

Obsah šedé oblasti

Krok po kroku: těžké

Obsah: kombinace útvarů

Psaná odpověď: střední

Obsah šedé oblasti

Rozhodovačka: střední

Obsah: mix

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: lehké

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: lehké

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: těžké

Obsah: mix

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: těžké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Psaná odpověď: těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď: střední

Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč

Psaná odpověď: těžké

Geometrie: Objem a povrch

Povrch jehlanu

Povrch jehlanu

Psaná odpověď: střední

Povrch jehlanu

Psaná odpověď: těžké

Povrch jehlanu

Rozhodovačka: střední

Povrch hranatých těles

Povrch hranatých těles

Psaná odpověď: střední

Povrch hranatých těles

Psaná odpověď: těžké

Povrch krychle a kvádru

Přesouvání: střední

Povrch hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Povrch hranatých těles

Rozhodovačka: střední

Povrch válce

Povrch válce

Psaná odpověď: střední

Povrch válce

Rozhodovačka: lehké

Povrch válce

Rozhodovačka: střední

Povrch válce

Rozhodovačka: těžké

Povrch kužele

Povrch kužele

Psaná odpověď: střední

Povrch kužele

Rozhodovačka: těžké

Povrch koule

Povrch koule

Psaná odpověď: střední

Povrch koule

Rozhodovačka: těžké

Povrch kulatých těles

Povrch kulatých těles

Přesouvání: střední

Povrch kulatých těles

Psaná odpověď: střední

Povrch kulatých těles

Rozhodovačka: těžké

Objem hranolu

Objem hranolu

Psaná odpověď: střední

Objem hranolu

Psaná odpověď: těžké

Objem jehlanu

Objem jehlanu

Rozhodovačka: střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď: střední

Objem jehlanu

Psaná odpověď: těžké

Objem hranatých těles

Objem hranatých těles

Rozhodovačka: střední

Objem hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Objem hranatých těles

Psaná odpověď: střední

Objem hranatých těles

Psaná odpověď: těžké

Objem válce

Objem válce

Rozhodovačka: střední

Objem válce

Rozhodovačka: těžké

Objem válce

Psaná odpověď: střední

Objem kužele

Objem kužele

Psaná odpověď: střední

Objem kužele

Rozhodovačka: střední

Objem kužele

Rozhodovačka: těžké

Objem koule

Objem koule

Psaná odpověď: střední

Objem koule

Rozhodovačka: střední

Objem koule

Rozhodovačka: těžké

Objem kulatých těles

Objem kulatých těles

Přesouvání: střední

Objem kulatých těles

Psaná odpověď: střední

Objem kulatých těles

Rozhodovačka: střední

Objem kulatých těles

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Krok po kroku: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Krok po kroku: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: těžké

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: těžké

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Rozhodovačka: těžké

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: těžké

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: těžké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Krok po kroku: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Krok po kroku: střední

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Psaná odpověď: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: lehké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: střední

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: lehké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: střední

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Dělení mnohočlenu jednočlenem

Krok po kroku: střední

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Krok po kroku: lehké

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Krok po kroku: střední

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Psaná odpověď: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: střední

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Dosazovací metoda řešení

Psaná odpověď: lehké

Sčítací a dosazovací metoda řešení

Rozhodovačka: střední

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Slovní úlohy: těžké

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: lehké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: střední

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Psaná odpověď: těžké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: lehké

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: střední

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: těžké

Logaritmické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

Grafař: lehké

Grafy lineárních funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso: střední

Grafy lineárních funkcí

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních funkcí

Přesouvání: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: lehké

Grafy lineárních funkcí

Grafař: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: těžké

Směrnice lineární funkce

Grafař: lehké

Grafické znázornění rovnice

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: střední

Grafy kvadratických funkcí

Přesouvání: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafař: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafař: těžké

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí: mix

Grafy funkcí: mix

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Základní pravděpodobnost jevu

Základní pravděpodobnost jevu

Rozhodovačka: střední

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka: lehké

Finanční produkty: pojmy

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka: těžké

Spojnicové grafy

Spojnicové grafy

Porozumění: lehké
0/7

Bodové grafy

Bodové grafy

Porozumění: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence