Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 2 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 3
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 17 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 10
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 3
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 6
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 7 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 11 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 17
Geometrie: Úhly 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 2 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 4 0 / 63 0 / 4
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 14 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 5
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 26
Elementární algebra: Rovnice 1 / 35
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 11
Elementární algebra: Posloupnosti a řady
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 25 0 / 8
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 18
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Jednotky, míry: Jednotky
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 13 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 8 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 1
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 1
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 36
Statistika a práce s daty: Popisná statistika 0 / 3
Řešení problémů: Hledání cesty
Řešení problémů: Splnění podmínek
Řešení problémů: Úlohy s nápadem 0 / 2

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
0/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Počítání s procenty

Přibližné počítání s procenty

Rozhodovačka: střední

Zlomky a procenta

Zlomky a procenta

Psaná odpověď: střední

Procenta: mix

Procenta: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy: dvojice úhlů

Rozhodovačka: střední

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

Rozhodovačka: lehké

Pojmy související s kružnicí

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: lehké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Psaná odpověď: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Pexeso: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: těžké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: těžké

Rovnice se závorkami

Krok po kroku: střední

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Psaná odpověď: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Psaná odpověď: těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: střední

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Slovní úlohy: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

Grafař: lehké

Grafy lineárních funkcí

Grafy lineárních funkcí

Pexeso: střední

Grafy lineárních funkcí

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních funkcí

Přesouvání: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: lehké

Grafy lineárních funkcí

Grafař: střední

Grafy lineárních funkcí

Grafař: těžké

Směrnice lineární funkce

Grafař: lehké

Grafické znázornění rovnice

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Grafař: střední

Grafy kvadratických funkcí

Přesouvání: těžké

Grafy kvadratických funkcí

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Pexeso: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Rozhodovačka: těžké

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafař: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafy goniometrických funkcí

Pexeso: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Grafy goniometrických funkcí

Grafař: těžké

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Grafy lineárních nerovnic

Pexeso: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: střední

Grafy lineárních nerovnic

Rozhodovačka: těžké

Grafy lineárních nerovnic

Roboti: lehké
0

Grafy funkcí: mix

Grafy funkcí: mix

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Jednotky, míry: Jednotky

Diskrétní matematika: Kombinatorika

Kombinační čísla

Kombinační čísla

Pexeso: těžké

Diskrétní matematika: Pravděpodobnost

Základní pravděpodobnost jevu

Základní pravděpodobnost jevu

Rozhodovačka: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Spojnicové grafy

Spojnicové grafy

Porozumění: lehké
0/7

Bodové grafy

Bodové grafy

Porozumění: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence