Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Vědecký zápis čísel  
Zobrazit souhrn tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Geometrie

Prostorová představivost
Řezy krychle
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Délka oblouku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem a povrch
Povrch
Povrch jehlanu  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch kužele  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch koule  
Zobrazit souhrn tématu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem
Objem jehlanu  
Zobrazit souhrn tématu
Objem kužele  
Zobrazit souhrn tématu
Objem koule  
Zobrazit souhrn tématu
Objem kulatých těles  
Zobrazit souhrn tématu
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Úhly
Radiány
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Úsečky
Střed úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Přímky
Přímky: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy lomených výrazů
Výrazy a jejich úpravy: mix

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí  
Zobrazit souhrn tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace  
Zobrazit souhrn tématu
Vennovy diagramy  
Zobrazit souhrn tématu

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Peníze a procenta
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence