Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Vědecký zápis čísel   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Geometrie

Prostorová představivost
Řezy krychle
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem, povrch
Objem: jehlan
Povrch: jehlan
Objem: kužel
Povrch: kužel
Objem: koule
Povrch: koule
Objem: koule, válec, kužel - mix   
Povrch: koule, válec, kužel - mix   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Úhly
Radiány
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost   
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů se zlomky   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace   
Vennovy diagramy   

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Peníze a procenta

Ukázky

Pojmy: dvojice úhlů

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

souhlasnénemají speciální pojmenování

Binární čísla

Geometrické konstrukce: značení

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence