Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Vědecký zápis čísel   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Úpravy výrazů se zlomky   
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Geometrie

Prostorová představivost
Řezy krychle
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Úhly
Radiány
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů se zlomky   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Lineární funkce
Grafy lineárních funkcí   

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace   
Vennovy diagramy   

Ukázky

Objem, povrch: vzorce, principy

Objem krychle se stranou

Vlastnosti funkcí: mix

Funkce se nazývá sudá, pokud :

Úpravy výrazů s více proměnnými

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence