Rozhodovačka – 9. třída (9. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Vědecký zápis čísel   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Geometrie

Prostorová představivost
Řezy krychle
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod kruhu, délka kružnice   
Délka oblouku   
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem a povrch
Povrch
Povrch jehlanu   
Povrch kužele   
Povrch koule   
Povrch kulatých těles   
Objem
Objem jehlanu   
Objem kužele   
Objem koule   
Objem kulatých těles   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Úhly
Radiány
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost   
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině   
Úsečky
Střed úsečky v rovině

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů se zlomky   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace   
Vennovy diagramy   

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Peníze a procenta
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence