Přesouvání – 7. třída

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Vybrána třída: 7. (úzký výběr)

Aritmetika

Sčítání a odčítání: základy
Sčítání, odčítání a myšlení
Číselné ovály
Násobení a dělení
Písemné dělení dvouciferným číslem
Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Náklaďáky
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny  Nový obsah   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Procenta: poznávání   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a kružnice
Operace a vlastnosti v rovině
Středová souměrnost   
Shodnost
Shodnost na mřížce

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence