Přesouvání – 7. třída (7. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Sčítání a odčítání: základy
Sčítání, odčítání a myšlení
Číselné ovály
Násobení a dělení
Písemné dělení dvouciferným číslem
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Procenta: poznávání   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod: mix   
Obsah
Obsah: mix   
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles   
Povrch krychle a kvádru
Objem
Objem hranatých těles   
Objem krychle a kvádru
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Operace a vlastnosti v rovině
Středová souměrnost   
Shodnost

Elementární algebra

Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence