Psaná odpověď – 9. třída (9. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: jehlan
Objem: koule, válec, kužel   
Objem: koule
Objem: kužel
Povrch: koule, válec, kužel   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Vyjádření neznámé z rovnice   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   

Ukázky

Kladná a záporná čísla: mix

Rovnice se závorkami

Základní rovnice s jednou neznámou

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence