Psaná odpověď – 8. třída (8. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Výpočty se zlomky
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obsah kruhu (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Délka a obvod
Obvod rovnoběžníku   
Obvod lichoběžníku   
Obvod kruhu, délka kružnice   
Délka oblouku   
Obvod: mix   
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník
Obsah
Obsah rovnoběžníku   
Obsah lichoběžníku   
Obsah kruhu   
Obsah kruhové výseče   
Obsah: mix   
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles   
Povrch válce   
Objem
Objem hranolu   
Objem válce   
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: měřítko mapy   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián   
Vlastnosti aritmetického průměru
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence