Psaná odpověď – 8. třída (8. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Výpočty se zlomky
Zlomky: mix
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Objem, povrch
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: měřítko mapy   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián   
Vlastnosti aritmetického průměru

Ukázky

Dělitelnost: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 6 a 9?

Mocniny

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

Určete objem tělesa na obrázku:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence