Rozhodovačka – 2. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobrazit souhrn tématu

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Radiány
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost  
Zobrazit souhrn tématu
Analytická geometrie
Úsečky
Délka úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory
Vektory: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Souřadnice vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Velikost vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha vektorů  
Zobrazit souhrn tématu
Operace s vektory
Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory: skalární součin  
Zobrazit souhrn tématu
Operace s vektory: mix
Přímky
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha přímek v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Přímky: mix
Kuželosečky
Elipsa  
Zobrazit souhrn tématu
Elipsa: vzájemná poloha přímky a elipsy
Kuželosečky: mix

Elementární algebra

Pokročilé rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítací a dosazovací metoda řešení

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy funkcí
Grafy kvadratických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce  
Zobrazit souhrn tématu
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník  
Zobrazit souhrn tématu
Hodnoty goniometrických funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Goniometrické funkce: vztahy a vzorce  
Zobrazit souhrn tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Vlastnosti množin a množinových operací  
Zobrazit souhrn tématu
Logika
Vyhodnocování logických výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy logických výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Popisná statistika
Absolutní a relativní četnost  
Zobrazit souhrn tématu

Finanční gramotnost

Finanční pojmy a principy
Finanční produkty: pojmy
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence