Rozhodovačka – 6. třída (6. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 6. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Prvočísla   
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Procenta
Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Porovnávání desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů
Otočení a překlopení v rovině
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Obsah, obvod   
Obvod: pravidelné mnohoúhelníky
Obvod: trojúhelník   
Obvod: obdélník, čtverec
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix   
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   

Elementární algebra

Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix
Výběr správné jednotky

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika

Ukázky

Počítání se zápornými čísly

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Určete obsah čtverce ABCD:

Podmínky dělitelnosti

Je číslo 20 dělitelné číslem 2?

AnoNe
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence