Rozhodovačka – 6. třída (6. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti  
Zobrazit souhrn tématu
Prvočísla  
Zobrazit souhrn tématu
Největší společný dělitel  
Zobrazit souhrn tématu
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit souhrn tématu
Dělitelnost: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Zaokrouhlování desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů
Otočení a překlopení v rovině
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Pojmy související s úhly  
Zobrazit souhrn tématu
Pojmy: velikost úhlů
Prostorové útvary
Krychle a kvádr  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod čtverce a obdélníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: pravidelné mnohoúhelníky
Objem a povrch
Povrch
Povrch krychle a kvádru  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly
Poznávání úhlů  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  
Zobrazit souhrn tématu
Středová souměrnost  
Zobrazit souhrn tématu

Elementární algebra

Poměry
Poměry: základy  
Zobrazit souhrn tématu

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky obsahu  
Zobrazit souhrn tématu
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotky teploty  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix
Výběr správné jednotky

Diskrétní matematika

Logika
Logické výroky
Mořská logika
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence