Přesouvání – 4. střední škola

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 4. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Číselné křížovky
Doplň operaci
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah kruhu   
Objem a povrch
Objem
Objem kulatých těles   
Úhly
Úhly a kružnice   
Analytická geometrie
Body
Vzdálenost bodů v prostoru   
Úsečky
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky v prostoru
Vektory
Souřadnice vektoru
Velikost vektoru
Velikost vektoru v rovině
Přímky
Obecná rovnice přímky v rovině
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice (kuželosečka)
Kružnice: středová rovnice
Kuželosečky: mix
Rovnice kuželoseček

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Nerovnice
Nerovnice s absolutní hodnotou
Kvadratické nerovnice

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence