Rozhodovačka – 7. třída (7. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Zápis číselných výrazů
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Kladná a záporná čísla: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta   
Procenta: mix
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Drátek v průhledném objektu
Geometrické pojmy
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Rovinné útvary
Trojúhelník   
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelník   
Obsah na mřížce: trojúhelník
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky: mix   
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky: mix   
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr
Povrch: hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Operace a vlastnosti v rovině
Středová souměrnost   
Operace a vlastnosti v rovině: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Zápis zadání pomocí výrazu
Rovnice
Zápis zadání pomocí rovnice
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: základy   
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Trojčlenka   
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Funkce

Grafy funkcí
Souřadnice bodů   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky hmotnosti   
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Převody měn
Finanční pojmy a principy
Základní finanční pojmy

Ukázky

Sčítání a odčítání zlomků

Mocniny a odmocniny: mix

Násobení a dělení: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence