Pexeso – 2. střední škola

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 2. střední škola (široký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné soustavy
Binární čísla   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Lomené výrazy   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí   
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   
Grafy lineárních funkcí   
Kvadratické funkce
Grafy kvadratických funkcí   
Goniometrické funkce
Hodnoty goniometrických funkcí   
Grafy goniometrických funkcí   

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení   
Vennovy diagramy   
Logika
Logika: pojmy a značení   
Kombinatorika
Kombinační čísla   

Ukázky

Kombinační čísla

55
9
7
1
20
6

Logika: pojmy a značení

právě když
a zároveň
jestliže A, pak B
neplatí
jestliže B, pak A
nebo

Mocniny a odmocniny: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence