Zlomky, procenta, desetinná čísla – 9. třída (9. ročník)

FT9
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/FT9)
Ukázat QR kód

umime.to/FT9


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Zlomky, procenta a desetinná čísla na první pohled vypadají úplně jinak, nicméně spolu úzce souvisí – umožňují nám vyjadřovat části celku.

Například pokud je sklenice z poloviny plná vody, můžeme tento stav zapsat:

Jiný příklad – máme na oběd pizzu a jednu čtvrtinu již jsme snědli. Zbývají nám tedy tři čtvrtiny, což můžeme zapsat:

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Procenta: poznávání  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta: mix
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Procenta: poznávání  
Zobrazit souhrn tématu
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty se zlomky
Rovnice se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty se zlomky
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty s desetinnými čísly
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice s desetinnými čísly  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky: mix
Procenta
Procenta: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix


Kalkulačka

Úkolem je vyrobit na displeji kalkulačky zadaná čísla. Problém je, že jí chybí některá tlačítka…


Desetinná čísla, zlomky

V této sadě jsou úlohy využívající desetinná čísla, zlomky a vztahy mezi nimi.Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
      Zlomky
           Zlomky na číselné ose Spustit
           Porovnávání zlomků Spustit
           Sčítání a odčítání zlomků Spustit
      Procenta
           Počítání s procenty Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence