Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Nerovnice
Kvadratické nerovnice


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy a jejich úpravy: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis výrazů s proměnnými
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Početní operace s lomenými výrazy
Dělení mnohočlenu mnohočlenem
Rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s desetinnými čísly   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Rovnice: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Elementární algebra
Úlohy s rovnicemi
Úlohy o směsích   
Úlohy s pohybem
Úlohy s rovnicemi: mix


Grafař

Grafař je specializované cvičení na práci s grafem a funkcemi.


Elementární algebra
Rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence