Přesouvání – 5. třída

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Vybrána třída: 5. (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Porovnávání čísel do 100
Tabulka nerovností
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 20
Sčítací pyramidy
Pavučiny
Sčítání, odčítání a myšlení
Síla skupin
Číselné ovály
Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Písemné násobení pod sebou   
Dělení se zbytkem   
Písemné dělení jednociferným číslem
Písemné dělení dvouciferným číslem
Násobení, dělení a myšlení
Pavučiny s násobením
Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Náklaďáky
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Magické čtverce
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Procenta: poznávání   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Shodnost
Shodnost na mřížce

Elementární algebra

Úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
Tabulky: základní porozumění
Tabulky útvarů
Vztahy grafů a tabulek
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence