Pexeso – 7. třída (7. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Číselná osa
Zlomky na číselné ose   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky a procenta   
Zlomky a desetinná čísla   
Procenta
Procenta: poznávání   
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Násobení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Elementární algebra

Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   

Ukázky

Největší společný dělitel

6NSD(16, 24)1
NSD(12, 24)8NSD(18, 24)
2NSD(15, 24)12
NSD(13, 24)3NSD(14, 24)

Výrazy s absolutní hodnotou

-2
5
2
8
1
-8

Zlomky a procenta

10 %
50 %
25 %
20 %
5 %
55 %
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence