Rozhodovačka – 1. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit souhrn tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle  
Zobrazit souhrn tématu
Řezy těles
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzdálenost bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzdálenost bodů v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Body: mix
Úsečky
Délka úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Délka úsečky v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha úseček v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha úseček v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Střed úsečky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Střed úsečky v prostoru  
Zobrazit souhrn tématu
Úsečky: mix
Vektory
Souřadnice vektoru  
Zobrazit souhrn tématu
Vektory: souřadnice v prostoru
Operace s vektory
Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl  
Zobrazit souhrn tématu
Přímky
Určení přímky  
Zobrazit souhrn tématu
Parametrické rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Směrnicový tvar rovnice přímky  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha přímek v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině  
Zobrazit souhrn tématu
Roviny
Roviny: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Parametrické rovnice roviny  
Zobrazit souhrn tématu
Obecná rovnice roviny  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha bodu a roviny  
Zobrazit souhrn tématu
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice: pojmy
Elipsa: pojmy
Parabola: pojmy
Hyperbola: pojmy
Kružnice (kuželosečka)  
Zobrazit souhrn tématu
Kružnice: obecná rovnice
Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice
Elipsa  
Zobrazit souhrn tématu
Elipsa: středová rovnice
Elipsa: obecná rovnice
Parabola  
Zobrazit souhrn tématu
Parabola: rovnice
Parabola: tečna
Hyperbola  
Zobrazit souhrn tématu
Hyperbola: středová rovnice
Hyperbola: obecná rovnice

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Zápis pomocí výrazů
Zápis zadání pomocí výrazu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy a jejich úpravy: mix

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Vlastnosti funkcí  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti funkcí: mix
Grafy funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy funkcí: mix
Lineární funkce
Lineární funkce: mix
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce: mix

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení  
Zobrazit souhrn tématu
Zápis množin  
Zobrazit souhrn tématu
Množinové operace  
Zobrazit souhrn tématu
Vennovy diagramy  
Zobrazit souhrn tématu
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy a značení  
Zobrazit souhrn tématu
Vyhodnocování logických výrazů  
Zobrazit souhrn tématu
Logika: mix
Popisná statistika
Průměr a medián  
Zobrazit souhrn tématu
Kvantily a kvartily  
Zobrazit souhrn tématu
Absolutní a relativní četnost  
Zobrazit souhrn tématu
Průměr, medián a modus (použití)  
Zobrazit souhrn tématu

Finanční gramotnost

Finanční pojmy a principy
Finanční produkty: pojmy
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence