Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Elementární algebra
Nerovnice
Nerovnice s absolutní hodnotou


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Sčítací a dosazovací metoda řešení


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Nerovnice
Nerovnice s absolutní hodnotou
Kvadratické nerovnice
Kvadratické nerovnice: řešení pomocí grafu


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Rovnice
Rovnice se zlomky   
Rovnice s lomenými výrazy   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence