Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Malá násobilka

Rozhodovačka: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: střední

Malá násobilka

Slovní úlohy: lehké

Malá násobilka

Slovní úlohy: střední

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: lehké

Malá násobilka

Přesouvání: lehké

Malá násobilka

Psaná odpověď: lehké

Malá násobilka

Pexeso: lehké

Malá násobilka

Pexeso: střední

Malá násobilka

Psaná odpověď: střední

Malá násobilka

Pexeso: těžké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: lehké

Malá násobilka obrázkově

Pexeso: lehké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: střední

Tabulka malé násobilky

Pexeso: střední

Malá násobilka

Roboti: lehké
4

Malá násobilka

Střílečka: lehké
6

Násobení víceciferné

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: lehké

Násobení víceciferné

Pexeso: lehké

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: střední

Násobení víceciferné

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: lehké

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: těžké

Písemné násobení pod sebou

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka: střední

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: lehké

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: střední

Dělení jednociferné

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: lehké

Dělení jednociferné

Rozhodovačka: střední

Dělení jednociferné

Psaná odpověď: lehké

Dělení jednociferné

Psaná odpověď: střední

Dělení jednociferné

Roboti: lehké
0

Dělení jednociferné

Střílečka: lehké
0

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: lehké

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: střední

Dělení se zbytkem

Rozhodovačka: lehké

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: střední

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: lehké

Dělení se zbytkem

Pexeso: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: lehké

Dělení se zbytkem

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: těžké

Dělení víceciferné

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: lehké

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Dělení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Dělení víceciferné

Pexeso: lehké

Dělení víceciferné

Pexeso: střední

Dělení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Násobení, dělení a myšlení

Pavučiny s násobením

Přesouvání: lehké

Pavučiny s násobením

Přesouvání: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: těžké

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: lehké

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení: mix

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: lehké

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: střední

Násobení a dělení

Kalkulačka: lehké
0/10

Násobení a dělení II

Kalkulačka: lehké
0/9

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Sčítání a odčítání se závorkami

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání se závorkami

Pexeso: lehké

Pořadí operací, závorky

Pořadí operací, závorky

Krok po kroku: lehké

Pořadí operací, závorky

Pexeso: střední

Pořadí operací, závorky

Pexeso: lehké

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka: lehké

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: lehké

Pořadí operací, závorky

Rozhodovačka: střední

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: střední

Pořadí operací, závorky

Psaná odpověď: těžké

Zápis číselných výrazů

Zápis číselných výrazů

Rozhodovačka: střední

Přibližné počítání

Přibližné počítání

Rozhodovačka: střední

Počítání a logické myšlení

Počítání s nápadem

Psaná odpověď: střední

Doplňování řad: počítání

Psaná odpověď: střední

Náklaďáky

Přesouvání: lehké

Náklaďáky

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice

Přesouvání: střední

Obrázkové rovnice

Přesouvání: těžké

Číselné křížovky

Přesouvání: lehké

Záludné slovní úlohy

Slovní úlohy: střední

Číselné křížovky

Přesouvání: střední

Číselné křížovky

Přesouvání: těžké

Doplň operaci

Přesouvání: lehké

Doplň operaci

Přesouvání: střední

Doplň operaci

Přesouvání: těžké

Magické čtverce

Přesouvání: střední

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

Slovní úlohy: střední

Kombinace operací: mix

Psaná odpověď: střední

Kombinace operací

Kalkulačka: lehké
1/13

Počty s pamětí

Kalkulačka: lehké
0/7

Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Mocniny

Mocniny

Přesouvání: lehké

Mocniny a odmocniny: mix

Mocniny a odmocniny

Kalkulačka: lehké
0/13

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Poznávání zlomků

Přesouvání: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: střední

Poznávání zlomků

Psaná odpověď: lehké

Zlomky slovně

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: těžké

Poznávání zlomků

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Roboti: lehké
0

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Psaná odpověď: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Přesouvání: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Psaná odpověď: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Pexeso: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Psaná odpověď: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků s obrázky

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Psaná odpověď: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: lehké

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Výpočty se zlomky

Výpočty se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Výpočty se zlomky

Krok po kroku: střední

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Psaná odpověď: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla, zlomky

Kalkulačka: lehké
0/13

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah, obvod

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obvod: pravidelné mnohoúhelníky

Rozhodovačka: střední

Délka lomené čáry (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Přesouvání: lehké

Obvod (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Pexeso: lehké

Obvod (na mřížce)

Přesouvání: střední

Obvod (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obvod

Mřížkovaná: lehké
0/5

Obsah (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Pexeso: lehké

Obsah (na mřížce)

Přesouvání: střední

Obsah (na mřížce)

Psaná odpověď: lehké

Obsah

Mřížkovaná: lehké
0/11

Obvod: trojúhelník

Obvod: trojúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obvod na mřížce: trojúhelník

Psaná odpověď: lehké

Obvod: trojúhelník

Rozhodovačka: střední

Obvod: trojúhelník

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelník

Obsah na mřížce: trojúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obsah: trojúhelník

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelník

Rozhodovačka: těžké

Obsah na mřížce: trojúhelník

Psaná odpověď: lehké

Obsah: trojúhelník

Psaná odpověď: střední

Obvod: obdélník, čtverec

Obvod: obdélník, čtverec

Rozhodovačka: lehké

Obvod: obdélník, čtverec

Rozhodovačka: střední

Obvod na mřížce: obdélník, čtverec

Psaná odpověď: lehké

Obvod: obdélník, čtverec

Psaná odpověď: střední

Obsah: obdélník, čtverec

Obsah na mřížce: obdélník, čtverec

Rozhodovačka: lehké

Obsah na mřížce: obdélník, čtverec

Psaná odpověď: lehké

Obsah: obdélník, čtverec

Rozhodovačka: střední

Obsah: obdélník, čtverec

Psaná odpověď: střední

Obsah: obdélník, čtverec

Rozhodovačka: těžké

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Rozhodovačka: lehké

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Rozhodovačka: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Přesouvání: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Psaná odpověď: střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Rozhodovačka: lehké

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Rozhodovačka: střední

Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: lehké

Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Přesouvání: lehké

Obsah na mřížce: čtverec, obdélník

Psaná odpověď: lehké

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Přesouvání: střední

Obsah: čtverec, obdélník

Psaná odpověď: střední

Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: lehké

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Rozhodovačka: střední

Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

Psaná odpověď: střední

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - mix

Rozhodovačka: těžké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy: střední

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: střední

Obsah, obvod: mix

Psaná odpověď: lehké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka: střední

Polopřímky a poloroviny

Polopřímky a poloroviny

Rozhodovačka: střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Kolmice

Mřížkovaná: lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/6

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Rozhodovačka: střední

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: střední

Trojúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/10

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Rozhodovačka: lehké

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Krok po kroku: střední

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Krok po kroku: střední

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: lehké

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: střední

Čtyřúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Konstrukční úlohy průřezově

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: lehké

Geometrické konstrukce: mix

Mřížkovaná: rozcvička

Mřížkovaná: lehké
0/7

Vzdálenosti

Mřížkovaná: lehké
0/9

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

Psaná odpověď: lehké

Jednotky délky

Krok po kroku: lehké

Jednotky délky

Psaná odpověď: střední

Jednotky délky

Přesouvání: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: lehké

Jednotky délky

Pexeso: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: střední

Jednotky délky

Pexeso: střední

Jednotky délky

Přesouvání: střední

Jednotky délky

Pexeso: těžké

Jednotky délky

Přesouvání: těžké

Jednotky délky: ze života

Rozhodovačka: lehké

Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Psaná odpověď: lehké

Jednotky hmotnosti

Krok po kroku: střední

Jednotky hmotnosti

Psaná odpověď: střední

Jednotky hmotnosti

Přesouvání: střední

Jednotky hmotnosti: ze života

Rozhodovačka: lehké

Jednotky hmotnosti

Pexeso: lehké

Jednotky hmotnosti

Pexeso: střední

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: lehké

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Přesouvání: střední

Převody jednotek obsahu

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Pexeso: střední

Jednotky obsahu: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: střední

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky obsahu

Roboti: lehké
0

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Pexeso: střední

Jednotky objemu

Rozhodovačka: střední

Jednotky objemu

Krok po kroku: střední

Jednotky objemu

Psaná odpověď: střední

Jednotky objemu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky objemu

Roboti: lehké
0

Jednotky teploty

Jednotky teploty: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky: mix

Slovní úlohy na převody jednotek

Slovní úlohy: střední

Jednotky: mix

Rozhodovačka: lehké

Jednotky: zkratky a předpony

Rozhodovačka: lehké

Výběr správné jednotky

Rozhodovačka: střední

Diskrétní matematika: Množiny

Množinové operace

Množinové operace

Porozumění: lehké
0/4

Vennovy diagramy

Vennovy diagramy

Přesouvání: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence