Krok po kroku – 7. třída (7. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Dělitelnost
Nejmenší společný násobek   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky
Násobení a dělení zlomků   
Výpočty se zlomky
Rovnice se zlomky   
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se zlomky   
Úlohy s rovnicemi
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla   
Poměry: výpočty   
Poměry: měřítko mapy   
Přímá a nepřímá úměrnost   
Myslím si číslo   
Nerovnice
Nerovnice: zápis řešení
Nerovnice: ekvivalentní úpravy

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky hmotnosti   
Jednotky objemu   

Ukázky

Jednotky hmotnosti

Dítě váží 8250 g, maminka 65 kg a tatínek 0,1 t. Kolik váží celá rodina?Jaký je vhodný první krok?Převést dané hmotnosti na stejné jednotky.Převést dané hmotnosti na metry.Ano, převedeme na kilogramy. Dítě váží 8250 gramů a to je0,825 kg8,25 kgTatínek váží 0,1 tuny a to je1000 kg100 kgSečteme všechny hmotnosti:8,25 kg + 100 kg8,25 kg + 100 kg + 65 kgKolik váží celá rodina?Celá rodina váží 247,5 kg.Celá rodina váží 173,25 kg.

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku úhlopříčky v kosočtverci .Ve kterém trojúhelníku využijeme Pythagorovu větu?
Ano, protože je pravoúhlý. Co platí pro úhlopříčky v kosočtverci?
Ano, úhlopříčky se navzájem půlí. Pro délku platí:
Jaká čísla dosadíme?
Jaká je délka a výsledná délka ?

Počítání s procenty

Ďábel, což je přezdívka nejlepšího střelce fotbalového týmu Kojotů z Kojetína, trefil letos 17 penaltových kopů do brány a má tak úspěšnost 85 %. Kolikrát celkem letos Ďábel střílel penaltu?Na co se vlastně úloha ptá?kolik penaltových kopů je kolik penaltových kopů je 15 %Pro začátek si odhadněme, jaký výsledek zhruba očekáváme.Ďábel letos kopal více než 17 penalt.Ďábel letos kopal méně než 17 penalt.85 ku 100 se tedy rovná počtu penalt proměněných v gól ku počtu všech penalt. Jak to zapíšeme?
Nyní potřebujeme upravit rovnici tak, aby zůstalo na jedné straně.
Jak bude znít odpověď?Ďábel letos střílel celkem penalt.Ďábel letos střílel celkem penalt.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence