Krok po kroku – 7. třída (7. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  
Zobrazit souhrn tématu
Dělitelnost
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit souhrn tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků s obrázky
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty se zlomky
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Úhly
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově  
Zobrazit souhrn tématu

Elementární algebra

Úměrnosti
Přímá a nepřímá úměrnost  
Zobrazit souhrn tématu
Trojčlenka  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry: výpočty  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry: měřítko mapy  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit souhrn tématu

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky objemu  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence