Zlomky, procenta, desetinná čísla – 1. střední škola

FT9
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/FT9)
Ukázat QR kód

umime.to/FT9


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Zlomky, procenta a desetinná čísla na první pohled vypadají úplně jinak, nicméně spolu úzce souvisí – umožňují nám vyjadřovat části celku.

Například pokud je sklenice z poloviny plná vody, můžeme tento stav zapsat:

Jiný příklad – máme na oběd pizzu a jednu čtvrtinu již jsme snědli. Zbývají nám tedy tři čtvrtiny, což můžeme zapsat:

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Úpravy výrazů se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta: mix
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  
Zobrazit souhrn tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Rovnice se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty se zlomky
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice se zlomky  
Zobrazit souhrn tématu
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit souhrn tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit souhrn tématu
Výpočty s desetinnými čísly
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice s desetinnými čísly  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky: mix
Procenta
Procenta: mix


Kalkulačka

Úkolem je vyrobit na displeji kalkulačky zadaná čísla. Problém je, že jí chybí některá tlačítka…


Desetinná čísla, zlomky

V této sadě jsou úlohy využívající desetinná čísla, zlomky a vztahy mezi nimi.Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
      Zlomky
           Sčítání a odčítání zlomků Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence