Rozhodovačka – 2. střední škola

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 2. střední škola (úzký výběr)

Aritmetika

Logaritmus
Logaritmus: výpočet   

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Analytická geometrie
Rovnice přímky

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí   
Vlastnosti funkcí   
Grafy funkcí
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce   
Kvadratické funkce
Grafy kvadratických funkcí   
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   
Hodnoty goniometrických funkcí   
Goniometrické funkce: vztahy a vzorce   

Diskrétní matematika

Množiny
Vlastnosti množin a množinových operací   
Logika
Vyhodnocování logických výrazů   
Úpravy logických výrazů   
Popisná statistika
Absolutní a relativní četnost   

Ukázky

Úpravy lomených výrazů

Podobnost

Který poměr platí?

Hodnoty goniometrických funkcí

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence