Přesouvání – 9. třída

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Vybrána třída: 9. (úzký výběr)

Aritmetika

Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem hranolu a jehlanu
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Povrch: koule, válec, kužel  Nový obsah   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  Nový obsah   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence