Přesouvání – 9. třída (9. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Sčítání a odčítání zlomků   

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah kruhu   
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles   
Povrch hranolu a jehlanu
Povrch kulatých těles   
Objem
Objem hranatých těles   
Objem hranolu a jehlanu
Objem kulatých těles   
Úhly
Úhly a kružnice   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost   
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v prostoru   
Úsečky
Střed úsečky v rovině

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence