Krok po kroku – 8. třída (8. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Rovnice se zlomky   
Procenta
Počítání s procenty   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice se zlomky   
Úlohy s rovnicemi
Úlohy s rovnicemi: mix
Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence