Přesouvání – 9. třída (9. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Sčítání a odčítání zlomků   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah kruhu
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem hranolu a jehlanu
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch hranolu a jehlanu
Objem: koule, válec, kužel   
Povrch: koule, válec, kužel   
Úhly
Úhly a kružnice   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Lineární funkce
Grafy lineárních funkcí   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence