Děkujeme za Vaše hodnocení.

Grafy lineárních funkcí

umime.to/FWN


Stáhnout QR kód

Nadřazené Funkce » Grafy funkcí » Grafy lineárních funkcí
Předcházející Dosazování do výrazůSouřadnice bodů
Navazující Grafy goniometrických funkcí Grafy lineárních nerovnicGrafy funkcí s absolutní hodnotouGrafy kvadratických funkcíZákladní typy funkcíGrafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Lineární funkci můžeme vždy zapsat ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b je absolutní člen. Grafem lineární funkce je přímka, přičemž platí:

  • Absolutní člen b udává „svislý posun“. Je to průsečík přímky s osou y. V uvedených příkladech je vyznačen oranžovou barvou.
  • Směrnice a udává sklon přímky, což můžeme vyjádřit jako „o kolik jednotek na ose y se přímka posune za jednu jednotku na ose x“. V uvedených příkladech je směrnice vyznačena žlutou barvou.

Důležitá jsou znamínka (naznačená v obrázcích šipkami). Kladný absolutní člen znamená posun nahoru, záporný absolutní člen znamená posun dolů. Kladná směrnice znamená stoupající přímku, záporná směrnice znamená klesající přímku.


    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Grafy lineárních funkcí   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Grafy lineárních funkcí   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Grafy lineárních funkcí   


Grafař

Specializované cvičení na práci s grafem a funkcemi.


Grafy lineárních funkcí   
Směrnice lineární funkce
Grafické znázornění rovnice
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence