Rozhodovačka – 5. třída (5. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 5. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Písemné násobení pod sebou   
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   

Geometrie

Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Stavby z kostek: pohled ze stran
Obsah a obvod
Obsah (na mřížce)
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obsah
Obsah čtverce a obdélníku   
Objem a povrch
Povrch
Povrch krychle a kvádru   
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: ze života
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky: mix
Jednotky: zkratky a předpony

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Odhad ceny běžných věcí

Ukázky

Koláčové grafy

Jaká část všeho ptactva na krmítku jsou sýkory?

polovinatřetina

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

neano

Písemné násobení pod sebou

ŠpatněSprávně
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence