Rozhodovačka – 5. třída (5. ročník)

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme přes 10 tisíc zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Vybrána třída: 5. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Písemné násobení pod sebou   
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   

Geometrie

Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Stavby z kostek: pohled ze stran
Obsah a obvod
Obsah (na mřížce)
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obsah
Obsah čtverce a obdélníku   
Objem a povrch
Povrch
Povrch krychle a kvádru   
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: ze života
Převody jednotek hmotnosti
Jednotky: mix
Jednotky: zkratky a předpony

Finanční gramotnost

Počítání s penězi
Odhad ceny běžných věcí
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence