Přesouvání – 8. třída (8. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení  
Zobrazit souhrn tématu
Číselné křížovky
Doplň operaci
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti  
Zobrazit souhrn tématu
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit souhrn tématu
Odmocniny  
Zobrazit souhrn tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit souhrn tématu
Porovnávání zlomků  
Zobrazit souhrn tématu
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit souhrn tématu

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle  
Zobrazit souhrn tématu
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost  
Zobrazit souhrn tématu
Podobnost na mřížce
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit souhrn tématu

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit souhrn tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence