Přesouvání – 8. třída

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Číselné křížovky
Doplň operaci
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny  Nový obsah   
Odmocniny  Nový obsah   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem krychle a kvádru  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Podobnost
Podobnost na mřížce
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence