Přesouvání – 8. třída (8. ročník)

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Číselné křížovky
Doplň operaci
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Dělitelnost a Vennův diagram
Mocniny a odmocniny
Mocniny   
Odmocniny   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Operace a vlastnosti v rovině
Podobnost   
Podobnost na mřížce
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině   
Vzdálenost bodů v rovině   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence