Přesouvání – 6. třída

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Vybrána třída: 6. (úzký výběr)

Aritmetika

Sčítání a odčítání: základy
Sčítání, odčítání a myšlení
Číselné ovály
Sčítání a odčítání víceciferné
Odčítání pod sebou   
Násobení a dělení
Písemné násobení pod sebou   
Dělení se zbytkem   
Písemné dělení dvouciferným číslem
Násobení, dělení a myšlení
Pavučiny s násobením
Počítání: kombinace operací
Počítání a logické myšlení
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Magické čtverce
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Procenta: poznávání   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   

Elementární algebra

Úlohy s rovnicemi
Poměry  Nový obsah

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence