Psaná odpověď – 5. třída (5. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 5. třída (široký výběr)

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20   
Počítání do 100
Velká čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Sčítání a odčítání se závorkami
Pořadí operací, závorky   
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Doplňování řad: počítání
Kombinace operací: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Číselná osa
Číselná osa do 20   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Rovinné útvary
Trojúhelník
Trojúhelník: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec
Obdélník, čtverec: obsah na mřížce
Obdélník, čtverec: obsah
Obdélník, čtverec: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec: obvod
Obsah, obvod
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: čtverec, obdélník
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr

Elementární algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
Jednotky času   

Ukázky

Násobení víceciferné

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3,245 na celé číslo.

Tabulka malé násobilky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence