Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Aritmetika: Logaritmus

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Rozhodovačka: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Výpočty s desetinnými čísly

Výpočty s desetinnými čísly

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Psaná odpověď: těžké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Psaná odpověď: těžké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Obsah kruhu

Přesouvání: těžké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: kombinované otázky

Psaná odpověď: těžké

Geometrie: Objem, povrch

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Psaná odpověď: těžké

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Psaná odpověď: těžké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy průřezově

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: těžké

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost

Podobnost

Mřížkovaná: lehké
0/6

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: aplikace

Pythagorova věta: aplikace

Rozhodovačka: těžké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Úlohy o směsích

Úlohy o směsích

Slovní úlohy: těžké

Úlohy s pohybem

Úlohy s pohybem

Slovní úlohy: střední

Úlohy s rovnicemi: mix

Úlohy s rovnicemi: mix

Slovní úlohy: těžké

Elementární algebra: Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Přesouvání: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Vlastnosti funkcí

Vlastnosti funkcí: mix

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Krok po kroku: těžké

Goniometrické funkce: mix

Goniometrické funkce: mix

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Diskrétní matematika: Kombinatorika

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence