Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Kladná a záporná čísla: mix

Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Rovinné útvary

Pythagorova věta: aplikace

Geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy průřezově

Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost

Analytická geometrie

Body

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Úsečky

Délka úsečky v rovině

Délka úsečky v prostoru

Vzájemná poloha úseček v rovině

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střed úsečky v prostoru

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Přímky

Parametrická rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Roviny

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Parabola

Posloupnosti a řady

Aritmetická a geometrická posloupnost

Zápis posloupností

Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Grafy goniometrických funkcí

Grafy lineárních nerovnic

Grafy funkcí: mix

Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: mix

Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence