Děkujeme za Vaše hodnocení.

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan

umime.to/F4B


Stáhnout QR kód

Nadřazené: Objem, povrch

Předcházející: Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníkyMocninyJednotky objemu

Navazující: Objem: koule, válec, kužel

Vzorce pro objem „hranatých“ těles vychází z obsahu podstavy a výšky tělesa.

Objem libovolného hranolu je součin obsahu podstavy a výšky: V=S_p\cdot v.

Kvádr a krychle jsou speciální případy hranolu, jejich podstava je obdélník (čtverec) a výška je zbývající hrana. Objem kvádru je tedy součin délek jeho hran: V = abc. Objem krychle vypočítáme stejným způsobem. Protože v krychli jsou všechny hrany stejně dlouhé, výraz se zjednoduší na V = a^3.

Objem jehlanu je jedna třetina součinu obsahu podstavy a výšky, tj. V=\frac{1}{3}S_p\cdot v. Pro pravidelný čtyřboký jehlan pak tedy V=\frac{1}{3} a^2v.

Příklady:

  • Krychle o hraně 4 m má objem V = 4^3 = 64 m³.
  • Kvádr s hranami 3, 6 a 10 cm má objem V = 3\cdot 6 \cdot 10 = 180 cm³.
  • Pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou hrany 6 cm a výškou 4 cm má objem V=\frac{1}{3} 6^2 \cdot 4 = 48 cm³.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem krychle a kvádru
Objem hranolu a jehlanu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: krychle, kvádr
Objem: hranol
Objem: jehlan


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: krychle, kvádr
Objem: hranol
Objem: jehlan


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence