Děkujeme za Vaše hodnocení.

Objem hranatých těles

umime.to/F4B


Stáhnout QR kód

Nadřazené Geometrie » Objem a povrch » Objem » Objem hranatých těles
Předcházející MocninyJednotky objemu
Navazující Objem kulatých těles

Vzorce pro objem „hranatých“ těles vychází z obsahu podstavy a výšky tělesa.

Objem libovolného hranolu je součin obsahu podstavy a výšky: V=S_p\cdot v.

Kvádr a krychle jsou speciální případy hranolu, jejich podstava je obdélník (čtverec) a výška je zbývající hrana. Objem kvádru je tedy součin délek jeho hran: V = abc. Objem krychle vypočítáme stejným způsobem. Protože v krychli jsou všechny hrany stejně dlouhé, výraz se zjednoduší na V = a^3.

Objem jehlanu je jedna třetina součinu obsahu podstavy a výšky, tj. V=\frac{1}{3}S_p\cdot v. Pro pravidelný čtyřboký jehlan pak tedy V=\frac{1}{3} a^2v.

Příklady:

  • Krychle o hraně 4 m má objem V = 4^3 = 64 m³.
  • Kvádr s hranami 3, 6 a 10 cm má objem V = 3\cdot 6 \cdot 10 = 180 cm³.
  • Pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou hrany 6 cm a výškou 4 cm má objem V=\frac{1}{3} 6^2 \cdot 4 = 48 cm³.

    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Objem hranatých těles   
Objem krychle a kvádru
Objem hranolu a jehlanu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Objem hranatých těles   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Objem hranatých těles   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence