Elementární algebra


« Na přehled témat
Podtémata
Algebraické výrazy a jejich úpravy Více 
Rovnice Více 
Úlohy s rovnicemi
Posloupnosti a řady

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností   
Aritmetická a geometrická posloupnost   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Rovnice s lomenými výrazy   
Rovnice
Rovnice s lomenými výrazy   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Elementární algebra
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Rovnice s desetinnými čísly   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Elementární algebra
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Úlohy s rovnicemi
Úlohy o směsích   
Úlohy s pohybem
Úlohy s rovnicemi: mix


Grafař

Grafař je specializované cvičení na práci s grafem a funkcemi.


Elementární algebra
Rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence