Psaná odpověď – 1. střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 1. střední škola (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Rovnice se zlomky   
Desetinná čísla
Výpočty s desetinnými čísly
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Rovnice s desetinnými čísly   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s desetinnými čísly   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Rovnice: mix

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián   

Ukázky

Rovnice se zlomky

Vyjádření neznámé z rovnice

Výpočty s desetinnými čísly

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence