Psaná odpověď – 1. střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 1. střední škola (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Výpočty s desetinnými čísly
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Obsah a obvod
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých těles   
Objem
Objem hranatých těles   
Analytická geometrie
Úsečky
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky v prostoru
Střed úsečky v prostoru
Vektory
Souřadnice vektoru
Velikost vektoru
Přímky
Obecná rovnice přímky v rovině
Vzájemná poloha přímek v rovině
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině
Kuželosečky
Kružnice (kuželosečka)
Kružnice: středová rovnice

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s desetinnými čísly   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Rovnice: mix

Diskrétní matematika

Popisná statistika
Průměr a medián   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence