8

Pexeso – 8. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)


Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Mocniny a odmocniny
Mocniny   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   

Ukázky

Grafy lineárních funkcí

Smíšená čísla

Počítání s procenty

2 % z 250365
385 % z 8095 % z 40
420 % z 4098 % z 50
45 % z 80849
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence