Pexeso – 8. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)

Aritmetika

Kladná a záporná čísla
Výrazy s absolutní hodnotou   
Mocniny a odmocniny
Mocniny   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Počítání s procenty   
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   

Ukázky

Pythagorova věta: základní použití

Násobení desetinných čísel

0,75
1
1,60,85
0,81
0,9

Největší společný dělitel

1NSD(13, 24)NSD(12, 24)
NSD(15, 24)3NSD(16, 24)
2NSD(18, 24)12
86NSD(14, 24)
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence