Pexeso – 8. třída (8. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Mocniny   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   

Funkce

Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   

Ukázky

Největší společný dělitel

12NSD(15, 24)2
NSD(12, 24)8NSD(18, 24)
6NSD(13, 24)1
NSD(16, 24)3NSD(14, 24)

Výrazy s absolutní hodnotou

2
5
-8
1
8
-2

Grafy lineárních funkcí

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence