Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání, odčítání a myšlení

Číselné ovály

Přesouvání: střední

Aritmetika: Násobení a dělení

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Zápis číselných výrazů

Zápis číselných výrazů

Rozhodovačka: střední

Počítání a logické myšlení

Záludné slovní úlohy

Slovní úlohy: střední

Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Mocniny

Mocniny

Přesouvání: lehké

Aritmetika: Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Převody měn

Rozhodovačka: střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Psaná odpověď: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Psaná odpověď: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Pexeso: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Psaná odpověď: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků s obrázky

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Psaná odpověď: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Výpočty se zlomky

Výpočty se zlomky

Krok po kroku: střední

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost: 3D objekty

Drátek v průhledném objektu

Rozhodovačka: lehké

Počty vrcholů, stěn, hran

Počty vrcholů, stěn, hran

Psaná odpověď: střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

Rozhodovačka: lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence