Zlomky, procenta a desetinná čísla na první pohled vypadají úplně jinak, nicméně spolu úzce souvisí – umožňují nám vyjadřovat části celku.

Například pokud je sklenice z poloviny plná vody, můžeme tento stav zapsat:

  • zlomkem: 1/2,
  • procenty: 50 %,
  • desetinným číslem: 0,5.

Jiný příklad – máme na oběd pizzu a jednu čtvrtinu již jsme snědli. Zbývají nám tedy tři čtvrtiny, což můžeme zapsat:

  • zlomkem: 3/4,
  • procenty: 75 %,
  • desetinným číslem: 0,75.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Zlomky, procenta, desetinná čísla
Zlomky
Rovnice se zlomky   
Desetinná čísla
Výpočty s desetinnými čísly
Rovnice s desetinnými čísly   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence