Přesouvání – 1. střední škola

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Vybrána třída: 1. střední škola (úzký výběr)

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah kruhu   
Analytická geometrie
Body
Vzdálenost bodů v prostoru   
Úsečky
Délka úsečky v rovině
Délka úsečky v prostoru
Vektory
Souřadnice vektoru
Velikost vektoru
Velikost vektoru v rovině
Přímky
Obecná rovnice přímky v rovině
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice (kuželosečka)
Kružnice: středová rovnice

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Nerovnice
Kvadratické nerovnice
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence