Pexeso – 6. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Vybrána třída: 6. (úzký výběr)

Aritmetika

Násobení a dělení
Dělení víceciferné
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky: sčítání obrázkově
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   

Geometrie

Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Nárys a půdorys
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Úhly
Poznávání úhlů   
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost

Elementární algebra

Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   

Funkce

Grafy funkcí
Souřadnice bodů   

Ukázky

Sčítání a odčítání nad 100

505
896
714248
909807
555
485

Sčítání a odčítání desetinných čísel

2,3
2,33
0,35,13,1
2,47

Procenta: poznávání

20 %
33 %63 %
50 %40 %
25 %
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence