Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Záporné mocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost

Geometrie: Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Délka úsečky v rovině

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Přímky

Parametrická rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Funkce: Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Funkce: Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Diskrétní matematika: Kombinatorika

Kombinační čísla

Diskrétní matematika: Popisná statistika

Absolutní a relativní četnost

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Finanční produkty: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence